VISI BIEDRI

RUKA INESE


Izglītība

  • Maģistra grāds psiholoģijā, ar specializāciju klīniskais psihologs (iegūts 2004.g); no 2005.g. 
  • Junga analītiskās psiholoģijas un psihoterapijas studijas

Darba vieta

  • Krīžu un konsultāciju centrs "Skalbes", Rīgā, Kungu ielā 34, tālr. 67222922

Specializācija

  • Individuālās konsultācijas
  • Krīzes intervence
  • Atbalsta grupu vadīšana vardarbībā cietušām sievietēm
  • Apmācību grupu vadīšana


E-pastsinese.ruka@gmail.com

Tālrunis: 26495426