VISI BIEDRI

RAUCKA-PĻAVIŅA EVA


Izglītība

  • Latvijas Universitātes profesionālais maģistra grāds psiholoģijā un psihologa kvalifikācija (diploma Nr. PDF 3588);
  • Marte Meo terapeits/ kolēģu treneris (sertifikāts Nr. 15.922).

Darba vieta

  • VSIA slimnīca "Ģintermuiža";
  • Jelgavas izglītības pārvalde "Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs";
  • Privātprakse Jelgavā.

Specializācija

  • Bērnu un pieaugušo psiholoģiskā izpēte (Minhenes funkcionālās attīstības diagnostika MFAD, inteletuālo spēju izvērtēšana (IQ) u.c.);
  • Bērnu un pieaugušo individuāla konsultēšana;
  • Marte Meo terapija;
  • "Bērna emocionālās audzināšanas" (BEA) un "Ceļvedis audzinot pusaudzi" (CAP) grupu vadīšana vecākiem.


E-pasts: evaplavina@inbox.lv

Tālrunis: 28389262