VISI BIEDRI

PUTNIECE INESE


Izglītība

 • Psiholoģijas maģistrs 
 • Klīniskais psihologs, sertifikāta Nr 0026/2009
 • Sertificēts individuālais psihodinamiskais psihoterapeits

Darba vieta

 • Rīgas pilsētas 7. VDEĀK; RPIVA – lektore
 • Mārupes Sociālais dienests – psihologs
 • Privātprakse

Specializācija

 • Individuālas konsultācijas bērniem un pieaugušajiem
 • Psiholoģiskā izpēte bērniem un pieaugušajiem un slēdzienu rakstīšana
 • Darbs ar bērniem un pieaugušajiem ar psihiskiem traucējumiem, psiholoģiskā izvērtēšana 
 • Personības izaugsmes treniņi grupām
 • Lekcijas par bērnu nevardarbīgu audzināšanu, psihisko procesu normu un patoloģiju
 • Supervīzijas


E-pastsinese.putniece@psihoterapija.lv

Tālrunis: 29296838; 27875237