PRANAITE  MAGDALĒNA


Izglītība: 

  • LU Profesionālā maģistra grāds psiholoģijā;

Darba vieta:

  • Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija

Specializācija:

  • Konsultēšana, ar specializāciju atkarību jomā.

E-pasts: pranaitemagdalena@inbox.lv

Tālrunis: 27528705