VISI BIEDRI

POUDŽIUNAS INTA

           

Izglītība

 • Klīniskā psiholoģe, Dr.psych. (Latvijas Universitāte),
 • sertificēta psihoterapijas speciāliste, 
 • Psihoorganiskās analīzes psihoterapeite (Francijas Psiho-Organiskās analīzes skola sadarbībā ar Baltijas Psihoorganiskās analīzes centru),
 • sertificēta supervizore (Rīgas Stradiņa Universitāte)

Darba vieta

 • Privātprakse Talsos un Rīgā

Specializācija

 • Konsultācijas bērniem un pieaugušajiem, personīgā psihoterapija,
 • Mazo grupu vadīšana,
 • Psiholoģiskā izpēte un atzinums (personība, kognitīvās spējas (Vekslera un Vudkoka-Džonsona kognitīvo spēju testi) un mācību traucējumi, vecāku-bērnu saskarsme, pārciestas vardarbības traumatiskās sekas, psihiskais stāvoklis un funkcionēšana (ieskaitot atzinumu VDEĀK vajadzībām),
 • Sadarbība ar bāriņtiesām, policiju un citām institūcijām personības izpētē, vecāku un bērnu attiecību izpētē, vardarbības traumatisko seku novērtēšanā,
 • Konsultēšana attiecību, konfliktu un personīgās izaugsmes problēmās, īpaši dziedināšana pēc šķiršanās, pārciestas vardarbības traumatiskās sekas, kā arī psiholoģiskā izpēte pēc klienta pieprasījuma,
 • Supervīzijas (grupu un individuālas) psihoterapeitiem, psihologiem, sociālajiem darbiniekiem, bāriņtiesu speciālistiem, policijas darbiniekiem, pedagogiem u.c. speciālistiem

E-pastsintapo@inbox.lv

Tālrunis: 29126962