VISI BIEDRI

POČA KRISTĪNE 


Izglītība

  • Profesionālais maģistra grāds psiholoģijā, ar klīniskā psihologa kvalifikāciju
    (Latvijas Universitāte 2009. - 2011.)

Darba vieta:

  • Slimnīca "Ģintermuiža", Programma no psihoaktīvām vielām atkarīgām pilngadīgām personām.

E-pasts: kristine_ki@inbox.lv