PILSUMA  SANITA


Izglītība:

  • Profesionālais maģistra grāds psiholoģijā un psihologa kvalifikācija (klīniskās psiholoģijas novirziens).

Darba vieta:

  • Ropažu novada Sociālais dienests - psihologs.

Specializācija:

  • Psiholoģiskā izpēte un konsultēšana pieaugušajiem, pusaudžiem un bērniem.
  • Psiholoģiskā palīdzība pašnāvības riska mazināšanai.
  • Krīzes intervence un vardarbības psiholoģija.

E-pasts: sanita.pilsuma@gmail.com

Tālrunis: 29470521