OZOLIŅA  EVITA


Izglītība

 • Profesionālais maģistra grāds psiholoģijā, klīniskās un veselības psiholoģijas apakšnozarē (LU, 2021).
 • Profesionālais maģistra grāds personāla vadībā (RSEBAA, 2007).

Darba vieta

 • Klīniskā un veselības psihologa privātprakse (Reģ.Nr. psihologu reģistrā: 3001365).
 • Mājaslapa: www.ozolina.lv.
 • Darba valoda: latviešu un angļu.
 • Darba vide: klātienē un attālināti (Zoom).

Specializācija

 • Psiholoģiskā konsultēšana individuāli no 14 gadu vecuma.
 • "Bērna emocionālā audzināšana" vecāku apmācības programmas vadīšana (LU, 2021).
 • "Ceļvedis audzinot pusaudzi" vecāku apmācības programmas vadīšana (Centrs Dardedze, 2021).
 • Pieaugušo un pusaudžu grupu nodarbību, apmācību un semināru vadīšana.
 • Psiholoģiskā izpēte pusaudžiem un pieaugušajiem.
 • Padziļināta profesionālā interese darbam ar īpaši jūtīgiem indivīdiem, sensoro informācijas apstrādes jūtīgumu (angl.- highly sensitive persons, sensory processing sensitivity).

E-pasts: evita@ozolina.lv

Tālrunis:  29221819