VISI BIEDRI

ORLOVSKA MADARA 


Izglītība

 • Doktora grāds psiholoģijā (LU, 2015)

Darba vieta

 • Valsts probācijas dienests, pētniece
 • Privātprakse Rīgā, psiholoģe

Specializācija

 • Tiesības lietot Vekslera intelekta testu bērniem (LU Psiholoģijas nodaļa, 2014)
 • Apliecība par tiesībām lietot Agrīnās lasītprasmes attīstības rādītāju DIBELS Next sistēmu izglītojamo lasītprasmes pārbaudei (VISC, 2013)
 • Sertifikāts par Vudkoka-Džonsona kognitīvā spēju testa apmācību un lietošanas tiesībām, nr. 329-24-2013 (The Woodcock-Munoz Foundation, 2013)
 • Sertifikāts par Latviešu valodas un matemātikas sasniegumu testa (LMST-II) lietošanas tiesībām (LU Psiholoģijas nodaļa, 2013)
 • Apliecība par tiesībām vadīt vecāku apmācības programmu "Bērnu emocionālā audzināšana" (LU Psiholoģijas nodaļa, 2010)
 • Intelektuālo spēju izpēte bērniem un pieaugušajiem
 • Matemātikas, latviešu valodas un lasīšanas sasniegumu izpēte bērniem
 • Agrīno lasītprasmes iemaņu izpēte bērniem
 • Pētniecība


Tālrunis: 26282866

E-pasts: madara.orlovska@gmail.com