VISI BIEDRI

OĻUKALNE DIĀNA


Izglītība

  • Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā

Darba vieta

  • Iekšlietu ministrijas Veselības un sporta centra psiholoģiskā atbalsta nodaļa, psihologs;
  • Liepājas reģionālā slimnīca, psihologs;
  • Liepājas universitāte, lektore

Specializācija

  • Veselības psiholoģija, klīniskā psiholoģija, sporta psiholoģija, sociālā psiholoģija


E-pasts: diana301@gmail.com

Tālrunis: 29231006