NĪGALE  MADARA

Izglītība: 

  • Rīgas Stradiņa universitāte, Psiholoģijas bakalaura studiju programma, Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā, kredītpunkti/ECTS: 120/180, Sērija BD E Nr. 3269, 2021. gads.
  • Latvijas Universitāte, Profesionālā maģistra studiju programma "Psiholoģija", Profesionālā maģistra grāds psiholoģijā, kredītpunkti/ECTS: 80/120, Sērija PD G Nr. 1151, 2023. gads.  

Darba vieta: 

  • Pašnodarbinātā, psiholoģe.

Specializācija:

  • Trauksme, Uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroms (UDHS).

Tālrunis:  29836999

E-pasts:  madara.nigale@gmail.com