Visi biedri

NEIMANE ILUTA

Izglītība

 • LU Pedagoģijas, Psiholoģijas un Mākslas fakultātes, psiholoģijas nodaļas
  klīniskās psiholoģijas maģistra studijas. Iegūts profesionālais maģistra grāds psiholoģijā un psihologa kvalifikācija. Diploma Nr. PD E Nr. 6748
 • Uzsākta un pabeigta Marte Meo metode. Iegūta izglītība - Marte Meo praktiķe
 • Pabeigta apmācība Latvijas ģimenes psihoterapeitu biedrības izglītības programmā "Sistēmiskā ģimenes psihoterapija" - ģimenes psihoterapeite 
 • LU Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte, psihologa asistenta profesionālā studiju programma
  Iegūta 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība (Nr.PDA Nr. 3252)
 • Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības augstskola
  Iegūtā izglītība: Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā (Nr. 002618)

Darba vieta

 • Psihologu privātprakse, Ventspils Tehnikums

Specializācija

 • Konsultācijas/psihoterapija individuāli, pārim, ģimenei.
 • BEA; sociālās rehabilitācijas pakalpojumi vardarbību veikušām pilngadīgām personām, atzinumu sniegšana

Tālrunis: 29439289

e-pasts: iluta.neimane@gmail.com