VISI BIEDRI

MIZĀNE-NOVIKOVA ILZE


Izglītība

  • Latvijas Universitāte,Profesionālais maģistra grāds klīniskajā psiholoģijā
  • Patreiz apgūstu Latvijas Ģimenes Psihoterapijas Biedrībā Ģimenes sistēmisko psihoterapiju un Smilšu spēles bilžu valodu

Darba vieta

  • Krīžu un konsultāciju centrs "Skalbes", Rīga, Kungu iela 34, Tel:67222922
  • Krīzes centrs mātēm un bērniem "Māras centrs", Rīga, Cieceres iela 1, Tel:67609260

Specializācija

  • Individuālās konsultācijas bērniem un pusaudžiem
  • Ģimenes konsultācijas
  • Psiholoģiskā izpēte
  • Krīzes intervence
  • Vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācija
  • Kognitīvo spēju izpēte ar Vudkoka- Džonsona kognitīvo spēju testu


E-pastsilze.mizane@gmail.com

Tālrunis: 29231301