MIHELSONE  MARTA

Izglītība:

  • Profesionālais maģistra grāds psiholoģijā, klīniskās psiholoģijas apakšnozare (Latvijas Universitāte, 2019). 2020.gada 10.septembra sertifikāts klīniskajā un veselības psiholoģijā Nr. 1300715.

Darba vieta:

  • Privātptakse

Specializācija:

  • Individuālās konsultācijas bērniem un pusaudžiem,
  •  Grupu vadīšana,
  • Psiholoģiskā izpēte,
  • Ārpusģimenes aprūpe

E-pasts: mihelsonemarta@gmail.com

Tālrunis: 29872285