VISI BIEDRI

MAJORE-DŪŠELE INDRA


Izglītība

  • Psiholoģijas maģistra grāds
  • Psihoterapeita sertifikāts psihoorganiskajā analīzē

Darba vieta

  • LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Psiholoģijas nodaļa
  • Privātprakse SIA "Rumbas prakse"

Specializācija

  • Individuālā konsultēšana pieaugušajiem, pusaudžiem, bērniem
  • Darbs ar vardarbībā cietušiem bērniem
  • Kustību terapijas grupas


E-pastsindra@apollo.lv

Tālrunis: 67703796, 29577764