VISI BIEDRI

LUBĀNE INGA


Izglītība

  • Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā, specializācija klīniskajā psiholoģijā, Latvijas Universitāte
  • Bāzes līmenis eksistenciālajā psihoterapijā, Viļņas Humānistiskās un eksistenciālās psihoterapijas institūts

Darba vieta

  • Psiholoģiskās palīdzības un ekspertīžu centrs „Taka”, psiholoģe, psihoterapeite

Specializācija

  • Psiholoģiskā izpēte
  • Tiesu psiholoģiskās ekspertīzes
  • Konsultēšana un eksistenciālā psihoterapija


E-pastsinga@centrstaka.lv

Mājas lapawww.centrstaka.lv

Tālrunis: 29398080