VISI BIEDRI

LISMANE  ILZE

Izglītība:

  • Mag.psych.,diploma nr. 0059, RPIVA.
  • Mag.veselības aprūpē un mākslas terapijā,diploma nr.3668,RSU 2022.

Darba vieta:

  • Limbažu slimnīca rehabilitācijas nodaļa- psihologs

Specializācija:

  • konsultēšana, diagnostika rehabiltācijas un psihiatrijas pacientiem.

E-pasts:  ilze.lismane@inbox.lv

Tālrunis:  29339038