VISI BIEDRI

LIEPA AIGA


Izglītība

  • Soc. zin. bakalaurs psiholoģijā. Nepabeigts maģistrs

Darba vieta

  • Jūrmalas Alternatīvā skola, skolas psihologs, soc. zin. pedagogs

Specializācija

  • Klīniskā psiholoģija, deju un kustību terapija


E-pastsaiga.liepa@gmail.com

Tālrunis: 26543595