VISI BIEDRI

LEGZDIŅA ELGA


Izglītība

  • Sociālā psihologa asistenta kvalifikācija, LU
  • Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā, klīniskais psihologs, LU
  • Krievijas Zinātņu Akadēmijas praktiskās psiholoģijas institūta sertifikāts mākslas terapijas teorijas un metožu apguvē. (2004)

Darba vieta

  • Valsts SIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" Ambulatorā daļā un Dienas centrs, Veldres ielā

Specializācija

  • Individuālā konsultēšana, atbalsta grupas (izmantojot mākslas terapijas metodes)
  • Psiholoģiskā izpēte


E-pastselgalegzdina@inbox.lv

Tālrunis: 29226520