LAUGALE  LITA  BELLA

Izglītība: 

  • Profesionālais maģistra grāds psiholoģijā, kvalifikācija - klīniskais un veselības psihologs (LU, 2021)
  • Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā (LU, 2019)
  • Psiholoģiskā novērtēšana ar Vekslera intelekta testu bērniem (WISC-IV)
  • Ahenbaha empīriski balstītā izpētes sistēma pirmsskolas, skolas vecuma bērnu un pieaugušo novērtēšanai (ASEBA)

Darba vieta:

  • Litas Bellas Laugales psihologa privātprakse - psihologs (Psihologa reģ. Nr.: 3001358), Baltā iela 1B, Rīga

Specializācija:

  • Individuāla psiholoģiskā konsultēšana no 14 gadu vecuma.
  • Strādāju ar klientiem, kas piedzīvo attiecību grūtības, grūtības atpazīt un/vai paust savas emocijas, ir piedzīvojuši traumatisku pieredzi, izjūt pazeminātu pašvērtējumu, bailes, trauksmi, depresiju, piedzīvo panikas lēkmes, stresu.
  • Atbalsts LGBTQIA+ kopienai.

E-pasts:  litabella.laugale@gmail.com

Mājas lapa:  www.psihologatelpa.lv