VISI BIEDRI

LAPSIŅA INESE


Izglītība

  • Profesionālais maģistra grāds psiholoģijā, klīniskās psiholoģijas apakšnozare ( (Mag.Psych., LU diploms PDE Nr.7117)
  • Šobrīd studēju LU psiholoģijas doktorantūra, klīniskās psiholoģijas nozare + KBT

Darba vieta

  • Krīžu un konsultāciju centrs "Skalbes", 
  • KBT centrs (Brīvības iela 45, Rīga), 
  • Rīgas un Babītes bāriņtiesa. 

Specializācija

  • Psiholoģiskā izpēte bērniem un pieaugušajiem
  • Mācīšanās traucējumu izvērtēšana
  • Individuālas konsultācijas bērniem un pieaugušajiem


E-pasts: lapsa.inese@gmail.com