VISI BIEDRI

KUZMENKO OKSANA 


Izglītība

  • No 2012.g. līdz 2014.g. LU (Maģistra diploms, profesionālais maģistra grāds psiholoģijā un Psihologs, klīniskā psiholoģijā)
  • No 2009.g. līdz 2012.g RPIVA (Sociālo zinātņu fakultāte, sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā)
  • No 2004.g. līdz 2006.g. LU (Maģistra diploms, izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā)
  • No 2003.g. līdz 2006.g. RPIVA (Skolotāja diploms, skolotāja logopēda kvalifikācija, iegūta kvalifikācija atbilst piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim)
  • No 2000.g. līdz 2004.g. RPIVA (Skolotāja diploms, psiholoģijas skolotāja kvalifikācija, iegūta kvalifikācija atbilst piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim)

Darba vieta

  • PII "Rotaļa"
  • Privātprakse, Aviācijas iela 8c. Jelgava. 

Specializācija

  • Psiholoģiskā konsultēšana

Tālrunis: 26720815

E-pasts: oksana_kuzmenko@inbox.lv