VISI BIEDRI


KRAKOPE SKAIDRĪTE


Izglītība

  • Profesionālais maģistra grāds psiholoģijā un psihologa kvalifikācija.

Darba vieta

  • Balvu novada pašvaldības Sociālais dienests - psiholoģe.
  • Baltinavas Kristīgā internātpamatskola-skolas psihologs.

Specializācija

  • Konsultācijas,
  • psiholoģiskā izpēte,
  • grupu vadīšana, lekciju lasīšana,
  • vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācija,
  • atzinumu sniegšana.


E-pasts: skaidritekrakope@inbox.lv

Tālrunis: 26423757