VISI BIEDRI

KLEINBERGA GUNITA


Izglītība

  • Mag.Psych., Marte Meo terapeite

Darba vieta

  • Rīga, Stabu 33-25

Specializācija

  • Individuālās konsultācijas pieaugušajiem, bērniem, aizbildņiem, audžuvecākiem
  • Bērna emocionālās audzināšanas grupu vadīšana
  • Semināru un nodarbību vadīšana vecākiem, pedagogiem
  • Marte Meo terapija


E-pasts: gunita.kleinberga@gmail.com

Tālrunis: 26319987