VISI BIEDRI

KĻAVA ILZE


Izglītība

 • Profesionālais maģistra grāds psiholoģijā, klīniskā psihologa kvalifikācija (LU, 2009.)

Darba vieta

 • Bērnu klīniskā universitātes slimnīca „Gaiļezers” - klīniskais psihologs, Rīga, Juglas iela 20
 • Ezerkrastu vidusskola - skolas psihologs, Rīga, Malienas iela 78
 • Privātprakse – Rīga, R.Blaumaņa iela 11/13

Specializācija

 • Bērnu psihiatrija - visa veida diagnostika - mācību grūtības, disleksija, disgrafija, diskalkulija, uzvedības traucējumi, depresija, autiskā spektra traucējumi u.c. psihiskas saslimšanas, attīstības un korekcijas plānu izstrāde
 • Psiholoģiskā konsultēšana; lekcijas vecākiem, pedagogiem un citiem interesentiem; atzinumi pedagoģiski medicīniskai komisijai un VDEĀK
 • Individuālais darbs ar pusaudžiem - konsultēšana (perspektīvā varētu būt arī grupu nodarbības)
 • Vecāku apmācības programmas „Bērnu emocionālā audzināšana” vadītāja
 • Individuālas konsultācijas par bērnu audzināšanu
 • Psiholoģiskā atbalsta konsultācijas bērnu ar īpašām vajadzībām vecākiem
 • Palīdzība krīzes situācijās – krīzes intervence


E-pastsbundina_i@inbox.lv

Mājas lapawww.ilzesterapija.lv

Tālrunis: 26599202