VISI BIEDRI

KARLSONE KRISTĪNE 


Izglītība

 • 2002, Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā, dipl. 012043
 • 2000, Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā / psihologa as. kvalifikācija, dipl. 010517
 • 1997, Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības augstskola, Pedagoģijas bakalaura grāds,
  dipl. BD000440 / pedagoga kvalifikācija, dipl. KD000633

Darba vieta

 • Aizkraukles novada pašvaldība
 • Psihologa privātprakse Brīvības iela 140/142, Jēkabpils

Specializācija

 • Individuālās un pāru konsultācijas
 • Psiholoģiskā izpēte bērniem un pieaugušajiem (atzinumu sniegšana)
 • Vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācija
 • Personības un profesionālo spēju novērtēšana un attīstības konsultācijas

Tālrunis: 26405290

E-pasts: psy.prakse@gmail.com