VISI BIEDRI

KARLSONE KRISTĪNE 


Izglītība

  • 2002, Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā, dipl. 012043
  • 2000, Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā / psihologa as. kvalifikācija, dipl. 010517
  • 1997, Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības augstskola, Pedagoģijas bakalaura grāds,
    dipl. BD000440 / pedagoga kvalifikācija, dipl. KD000633

Darba vieta

  • Psihologa privātprakse

Specializācija

  • Individuālās un pāru konsultācijas
  • Psiholoģiskā izpēte bērniem un pieaugušajiem (atzinumu sniegšana)
  • Vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācija
  • Personības un profesionālo spēju novērtēšana un attīstības konsultācijas

Tālrunis: +37126409044

E-pasts: k.karlsone@gmail.cominfo@psihologuprakse.lv