VISI BIEDRI


KALUGA  ELĪNA


Izglītība:

  • Profesionālais maģistra grāds psiholoģijā, klīniskās psiholoģijas apakšnozare (Latvijas Universitāte, 2019)

Darba vieta:

  • VSIA Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs, klīniskais psihologs

Specializācija:

  • Psiholoģiskā izpēte;
  • Psiholoģiskā konsultēšana.

E-pasts: e.lintu@gmail.com

Tālrunis: 26344698