VISI BIEDRI

KALNIŅA LAILA


Izglītība

  • Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, Psiholoģijas nodaļa. Iegūts - sociālo zinātņu profesionālais maģistra grāds psiholoģijā, ar specializāciju klīniskajā psiholoģijā.

Darba vieta

  • Rīga, Cieceres iela 3a un Ogre, Brīvības iela 21

Specializācija

  • Bērnu un pieaugušo konsultēšana
  • Ģimenes konsultēšana
  • Psiholoģiskā izpēte (arī Vudkoka- Džonsona kognitīvo spēju tests)
  • Semināri, lekcijas un grupu nodarbības
    (tajā skaitā "Bērnu emocionālās audzināšanas (BEA) grupas vecākiem")

  • Konsultatīvajā darbā ar klientiem pielietoju smilšu, spēļu un pasaku terapijas metodes


E-pastslailakalnina@apollo.lv

Mājaslapawww.lailasprakse.lv

Tālrunis: 29448459