JURŠEVSKA INGA


Izglītība

 • 2009.-2011. Ģimenes psihoterapijas, sistēmiskās supervīzijas un organizāciju konsultēšanas institūts Essenē (Vācijā), kvalifikācija - sistēmiskais supervīzors un organizāciju konsultants.
 • 2003.-2005. Latvijas Universitāte, sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā.
 • 1991.-1995. Latvijas Universitāte, bakalaura grāds psiholoģijā, kvalifikācija - psihologa asistents.

Darba vieta

 • Privātprakse biedrībā "Cēsu ģimenes centrs", valdes priekšsēdētāja, psiholoģe, ģimenes psihoterapeite, sistēmiskā supervīzore;
 • Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, lektore Psiholoģijas maģistratūras programmā;
 • Biznesa augstskola TURĪBA, Cēsu filiāles vadītāja, lektore Komunikācijas fakultātē

Specializācija

 • Darbs ar ģimenēm, pāriem;
 • darbs ar pusaudžiem;
 • darbs ar pieaugušiem klientiem krīzēs u.c. grūtībās;
 • sadarbība ar Valsts policiju nepilngadīgo pratināšanā;
 • supervīziju vadīšana.


E-pasts: inga.cesis@gmail.com

Tālrunis: 29284884