JAKOBA  ANNA


Izglītība:

  • Latvijas universitāte, maģistra grāds klīniskajā un veselibas psiholoģijā, 2022.gads

Darba vieta:

  • Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs, klīniskais psihologs
  • Privātprakse 

Specializācija:

  • Psiholoģiskā konsultēšana individuāli ar pusaudžiem un pieaugušajiem;
  • "Bērna emocionālā audzināšana" vecāku apmācības programmas vadīšana;
  • Pieaugušo un pusaudžu grupu nodarbību, apmācību un semināru vadīšana;
  • Psiholoģiskā izpēte pusaudžiem un pieaugušajiem.

E-pasts: jakoba.anna@gmail.com

Tālrunis: 28732611