VISI BIEDRI

INTAITE INA


Izglītība

  • LU Maģistra grāds Klīniskajā psiholoģijā (2004)

Darba vieta

  • Rīgas 84. vidusskola
  • Privātprakse

Specializācija

  • Sertifikāti Izglītības un skolu psiholoģijā, Konsultatīvajā psiholoģijā. 
  • Psiholoģiskā izpēte bērniem, 6 – 16 gadus veciem (sertifikāts Vekslera kognitīvo spēju testa vadīšanā). Atzinuma sagatavošana.
  • Izpēte, rekomendācijas skolai, vecākiem skolēna mācīšanās traucējumu, uzvedības, emocionāla rakstura grūtību gadījumos. 
  • Individuālas konsultācijas pieaugušajiem, bērniem.
  • Semināri, lekcijas.
  • Relaksāciju grupu vadīšana.
  • Psihologu pārraudzība individuāla un grupās Izglītības un skolu psiholoģijas jomā.


E-pastspsihologe_ina@inbox.lv

Tālrunis: 26468363