VISI BIEDRI

GRIŠKINA TATJANA


Izglītība

  • LU, maģistra grāds psiholoģijā ar specializāciju klīniskais psihologs
  • Humānistiskās un eksistenciālās psiholoģijas Institūts, bāzes līmeņa izglītība

Darba vieta

  • Krīžu un konsultāciju centrs „Skalbes”, psihologs

Specializācija

  • Pieaugušo, bērnu psiholoģiskā konsultēšana
  • Psiholoģiskā izpēte
  • Krīzes intervence
  • Semināru par dažādām psiholoģijas tēmām vadīšana


E-paststatjana.gri@gmail.com

Tālrunis: 29738421