GORLANOVA KRISTĪNE

 

Izglītība

  • Profesionālā maģistra grāds psiholoģijā un psihologa kvalifikācija (LU, 2013)

Darba vieta

  • Valsts probācijas dienests, vecākā probācijas speciāliste

Specializācija

  • Klīniskā psiholoģija

E-pasts: kristine.gorlanova@inbox.lv

Tālrunis: 29854858