VISI BIEDRI

GEIKINA GUNA


Izglītība

  • Maģistra grāds klīniskajā psiholoģijā (LU)

Darba vieta

  • Biedrība „Patvērums „Drošā māja””, psihologs
  • Pašnodarbināta persona – konsultēšana
  • Studijas LU doktorantūrā – klīniskā psiholoģija, KBT apakšnozare

Specializācija

  • Konsultēšana
  • Darbs grupās – BEA, atbalsta grupas u.c.
  • Pētniecība


E-pasts: gunag@latnet.lv

Tālrunis: 29218777