GAINA  VIKTORIJA


Izglītība:

  • Latvijas Universitāte Doktorantūras programma Psiholoģija
  • Latvijas Universitāte Psiholoģijas profesionālais maģistra grāds, psihologa kvalifikācija (2008).
  •  Latvijas Universitāte Psiholoģijas profesionālais bakalaura grāds, psihologa kvalifikācija.

Darba vieta:

  • Rīgas Tehniskā universitāte - psiholoģe

Specializācija:

  • Jauniešu konsultēšana, jauniešu garīgās veselības veicināšana.
  • Konsultēšana par stresa vadīšanas, laika plānošanas, motivācijas tēmām. 
  • Atbalsts pārējas periodā (adaptācijas universitātei, patstāvība un attiecības ar ģimeni).

E-pasts:  viktorija.gaina@gmail.com

Tālrunis:  29723705