VISI BIEDRI

FLUGINA SOLVITA


Izglītība

  • Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā ar specializāciju klīniskajā psiholoģijā,
    Diploma nr. 012051 (LU, 2002)

Darba vieta

  • Sociālās integrācijas valsts aģentūra

Specializācija

  • Lekcijas psiholoģijā, komunikācijā
  • Psiholoģiskā izpēte
  • Individuālā konsultēšana


E-pastssolvita.flugina@inbox.lv

Tālrunis: 26423493