FELDMANE  SANDRA

Izglītība:

  • Profesionālais maģistra grāds psiholoģijā un psihologa kvalifikācija, klīniskās un veselības psiholoģijas apakšnozarē (absolvēts ar atzinību par izciliem panākumiem pētniecībā, Rīgas Stradiņa universitāte, 2023),
  • Sociālo zinātņu profesionālais bakalaura grāds psiholoģijā un psihologa asistenta profesionālā kvalifikācija (Rīgas Stradiņa universitāte, 2021).

Darba vieta: 

  • Mārupes doktorāts, psiholoģe, Pededzes iela 10, Mārupe,
  • Rīgas Stradiņa universitāte, lektore.

Specializācija: 

  • Individuālā konsultēšana,
  • Psiholoģiskā izpēte (sertifikāts Latvijas Klīniskā personības testa vadīšanā),
  • Krīzes intervence,
  • Veselības uzvedība,
  • Mācību programmu izstrāde un organizēšana (Latvijas Psihologu biedrība) "Psiholoģiskās konsultēšanas pamatprasmes".

Tālrunis:  28347531

E-pasts:  sandra.feldmane1@gmail.com