VISI BIEDRI

DEMIDOVA GUNDEGA


Izglītība

  • Maģistra grāds psiholoģijā ar specializāciju klīniskajā psiholoģijā (LU, 2000)
  • Starptautiskais Montesori pedagoģijas diploms (Minhene, 1997)

Darba vieta

  • Valsts speciālās izglītības centrs
  • Psihologa privātprakse

Specializācija

  • Bērnu un pusaudžu psiholoģiskā izpēte un psiholoģiskā konsultēšana
  • Mācīšanās traucējumu noteikšana un korekcija
  • Bērna agrīnās attīstības novērtēšana ar MFAD


E-pastsgundem@inbox.lv

Tālrunis: 29373059