CELLERE-CELERTE  LIENE


Izglītība

  • Maģistra grāds psiholoģijā, psihologa kvalifikācija, RPIVA.
  • Psihologa sertifikāti Klīniskās un veselības psiholoģijas, izlītības un skolu psiholoģijas, konsultatīvās psiholoģijas jomās.

Darba vieta

  • Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs, klīniskais psihologs.
  • Rīgas 15.vidusskola, izglītības psihologs.

Specializācija

  • Psiholoģiskā konsultēšana pieaugušajiem un skolas vecuma bērniem.
  • Psihodiagnostika un psiholoģiskā atzinuma rakstīšana pēc pieprasījuma

E-pasts: lcc2@inbox.lv

Tālrunis:  23308234