VISI BIEDRI

BROKA INGA


Izglītība

  • Maģistra grāds psiholoģijā ar specializāciju klīniskajā psiholoģijā (LU, 2001.)
  • Bāzes līmeņa sertifikāts eksistenciālajā psihoterapijā (Lietuva, 2003.)
  • LKPA Klīniskā psihologa sertifikāts (2006.)

Darba vieta

  • Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs

Specializācija

  • Psiholoģiskā izpēte
  • Individuālā konsultēšana


E-pastsinga.ib@inbox.lv

Tālrunis: 29219739