BRIEDE  ANNA


Izglītība:

  • Latvijas Universitāte, profesionālais maģistra grāds psiholoģijā, galvenās studiju jomas – klīniskā psiholoģija, klīniskā un veselības psiholoģija, 2023
  • Rīgas Stradiņa universitāte, sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā, 2021

Darba vieta:


Specializācija:

  • Klīniskā un veselības psiholoģija

E-pasts: anna.briede22@gmail.com

Tālrunis: 26742631