VISI BIEDRI

BRAKMANE ILZE


Izglītība 

  • Maģistra grāds psiholoģijā

Darba vieta

  • Jelgavas novada pašvaldības Sociālais dienests, psihologs

Specializācija

  • Psiholoģiskā izpēte
  • Psiholoģiskā konsultēšana
  • Grupu vadīšana


E-pastsilze.brakmane@jrp.lv

Tālrunis: 26414345