VISI BIEDRI

BERNĀTE LĪGA 


Izglītība

  • LU profesionālais maģistra grāds psiholoģijā, 2016
  • Baltijas pihorganizskās analīzes institūts, 2014

Darba vieta

  • Ģimenes psiholoģijas atbalsta centrs Līna

Specializācija

  • Bērnu un pieaugušo konsultēšana


Tālrunis: 26337839

E-pasts: liga.bernate@gmail.com