VISI BIEDRI

BERĶE IVETA


Izglītība

 • Maģistra grāds psiholoģijā ar specializāciju klīniskajā psiholoģijā (Latvija universitāte, 2003)
 • Pašlaik 2.līmeņa apmācība individuālajā psihodinamiskajā psihoterapijā (Viļņas Universitāte)
 • LPB sertificēta psihoterapeite (2006)

Darba vieta

 • Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs, Narkoloģijas palīdzības dienests
 • RPIVA

Specializācija

 • Individuālā konsultēšana
 • Atbalsta grupu vadīšana līdzatkarīgām personām, kuru tuvinieki lieto alkoholu, narkotikas un spēlē azartspēles
 • Grupu vadīšana atkarīgām personām, kuras lieto alkoholu, narkotikas un spēlē azartspēles
 • Krīzes intervence
 • Lekcijas - tēmu spektrs dažās, tajā skaitā atkarība no ķīmiskām vielām
 • Supervīzijas


E-pastsiberke@inbox.lv

Tālrunis: 29415311