VISI BIEDRI

BAŠKEVICA IVETA


Izglītība

  • Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā, specializācija klīniskajā psiholoģijā, Latvijas Universitāte
  • Bāzes līmenis Lietuvas Humānistiskās un eksitenciālās psiholoģijas institūtā (HEPI), 
    uzsāktas mācības šī institūta profesionālajā līmenī

Darba vieta

  • VSIA  slimnīca "Ģintermuiža"
  • Privātprakse Jelgavā

Specializācija

  • Klīniskais psihologs - psiholoģiskā izpēte un konsultēšana (eksistenciālās psiholoģijas ietvaros)


E-pastsiveta.baskevica@inbox.lv

Tālrunis: 29494077