VISI BIEDRI

AVOTIŅA ZANE


Izglītība

  • Profesionālais maģistra grāds klīniskajā psiholoģijā

Darba vieta

  • VBTAI, Krīžu un konsultāciju centrs "Skalbes" - psihologs

Specializācija

  • Individuālā konsultēšana, bērniem un pieaugušajiem


E-pastszane.avotina@bti.gov.lv

Tālrunis: 26590691