VISI BIEDRI

ALKSNE AGITA 


Izglītība

  • LU profesionālais maģistra grāds psiholoģijā, kvalifikācija klīniskajā psiholoģijā

Darba vieta

  • VBTAI, Ģimeņu ar bērniem atbalsta departamenta direktore

Specializācija

  • Bērnu aizsardzības jautājumi, psihiatrija, tiesu ekspertīze


Tālrunis: 28348856

E-pasts: agita.alksne@inbox.lv