LKPA Biedru saraksts

Biedri sakārtoti alfabēta secībā (pēc uzvārda). Uzklikšķinot uz kādu no biedriem, atvērsies plašāka informācija par izvēlēto biedru. 

Biedri, kuri vēlas precizēt vai atjaunot informāciju par sevi, ir aicināti aizpildīt biedru anketu.


 A-IJ-OP-Z
Adejanova Helēna

Agadžanjana Karīna

Aišpure Sanita

Aizpuriete-Krolmane Anta

Akmene Ilze

Aldersone Diāna

Aleksejeva Marita

Alksne Agita

Alksne Diāna

Alstere Marlēna

Amosova Līga

Andersone Karīna

Anspoka Dzintra

Ansulis Edgars

Arnese-Ļihačova Jeļena 

Astašova Linda

Avotiņa Marika        

Avotiņa Zane

Ābele Ina

Ābele Uldis

Ābelniece Ilze

Ābeltiņa Marija

Āboliņa Liene

B


Baranovska Kristīne

Baškevica Iveta

Beināre Dace

Beitika Aelita

Beņislavska Skaidrīte

Berga Guna

Berģe Svetlana

Berķe Iveta

Bernāte Līga

Bērtule Marika

Birziņa Estere

Birzniece Gita

Bite Ieva

Bite Mārīte

Bitēna Daiga Katrīna

Blaua Sanita

Blūmīte Ineta 

Bokiša Līga

Brakmane Ilze

Brauna Zinaida

Brice Marina

Briede Anna 

Briška Lilita

Broka Inga

Bukša Pārsla

Bulmeistare Arta

Būtnāre Līga

C

Cellere-Celerte Liene

Cīrule Dace

Cīrule-Pāne Sigita

Čodere Anita

Čukurs Ervīns

D

Damberga Ilze

Dauberga Natālija

Daude-Štramdiere Evija

Diča Indra

Dreimane Inga

Dukaļska Marika

Dūdiņa Kristīne

Dzene Katrīne

Dziļuma Daina

Dzina Nikola

E

Eglīte-Reiša Kristīne

Ekarte Marika

Elsiņa Inese

Ērgle Anita

F

Feldmane Sandra

Feldmane Sanita

Fiļipova Nadežda

Flugina Solvita

Freimane Gunita

Freimute Ieva

G

Gaide Sandra

Gaina Viktorija

Gedrima Inga

Geikina Guna

Giela Dace

Goluba Tatjana

Gorlanova Kristīne

Grants Jānis

Grigorjeva Kristiāna

Griškeviča Benita

Grīnfelde Agnese

Gudens Normunds

Gulbe Zane 

H

Haritončenko Edgars

Harlamova Jeļena


I

Intaite Ina

Irbīte Anita

Ivanova Gunta

Ivanova Liena

.

.

.

.

.

Jakoba Anna

Jansone Ginta

Jansone Ilze

Jaškova Karīna

Jaunskunga-Šlosberga Laura

Jemeljanova Zaiga

Jermacāne Ilva

Jurāns Andris

Jurjāne Emīlija

Jurševska Inga

K

Kacēna Marina

Kalneniece Elīna

Kalniņa Laila

Kalniņa Vita

Kaluga Elīna

Kapelis Lia

Kapustjanska Inese

Karlsone Kristīne

Kasparsone Kristīne

Kašina Anna

Kaugure Edīte

Kauškale Anžela

Kesele Vineta

Kiriloviča Kristīne

Kleinberga Gunita

Kļava Ilze

Knipše Signe

Kokaine Lelde

Kovaļenko Laura

Kozlova Gundega

Krakope Skaidrīte

Kripe Evija

Kristone Sandra

Krišjāne Aija

Kriškovska Inita

Krjanins Aigars

Kronberga Sanita

Kronberga Zane

Krone Ilona

Kroniņa Līga

Krušeļnicka Natālija                

Krūmiņa Indra

Krūmiņa Iveta

Krūmiņa Zane

Kundziņa Santa

Kutuzova Tatjana

Kuzmenko Oksana

Kuzņecova Jeļena

Ķikuste Sandra

Ķirsis Jānis

L

Laganovska Laila

Laizāne Vineta

Lamstere Jolanta

Landmane Dace

Lapa Jānis

Lapa Laila

Lapsiņa Inese

Lasmane Dace

Laugale Lita Bella

Lauva Dženija

Lācberga Laura

Ledskalniņa Natālija

Legzdiņa Elga

Legzdiņa-Docenko Marija

Liekniņa Signe

Liepa Aiga

Lietaviete Inese

Lipska Veronika

Lismane Ilze

Lobānova Zane

Ločmele Lelde

Lubāne Inga

Lučkina Jeļena

Ludāne Maruta

Lukjanova Iveta

Lukstraupe Aija

Lūse Katrīna

Ļubenko Jeļena

M

Majore-Dūšele Indra

Martinsone Baiba

Maškanceva Viktorija

Matuļanis Dmitrijs

Matusēviča Daina

Mārtinsone Kristīne

Melne Ieva

Melne Natālija

Melnis Agris

Melngalve Dace

Mendziņa Inga

Mežule Maija

Mihelsone Marta

Miķelsone Baiba

Mince Sanita

Mizāne-Novikova Ilze

Mozaļevska Juta

Munda Marika

Musatova Marija

Muzikante Lolita

N

Neija Gunta

Neimane Iluta

Niedre Rita

Nikiforova Elvīra

Nikolajeva Inga

Nikolajeva Liene

Nīgale Madara

O

Oļukalne Diāna

Orlovska Madara

Osipova Marina

Ozoliņa Evita

Ozoliņa Jana

Ozoliņa Svetlana

.

.

Pajensone Margarita

Pastare Ilze

Pastare Kristīne

Pastare Līga

Pauniņa Olita

Pavlovska Baiba

Pāpe Laila

Pilsuma Sanita

Pinne Antra

Pirsko Laura

Pizika Inese

Poča Kristīne

Pokotilo Rudite

Pope Anete 

Poudžiunas Inta

Pranaite Magdalēna

Puķe Jolanta

Puķīna Līksma

Puķīte Paula

Puriņa Annemarija

Pušņakova Anastasija

Putniece Inese

R

Raucka-Pļaviņa Eva

Razgaila Nora

Redliha Līga

Rengarte Līga

Rodzeviča Ingūna

Rozentāle Vija

Rudzīte Laura

Ruka Inese

S

Sadauska Inese

Sauka Aiva

Sauļūna Anda

Saveļjeva Aļona

Saviele Linda

Sebre Sandra

Sedliņa Ilze

Segliņa-Gluškova Jolanta

Seleviča Elīna

Semdjankina Jekaterina

Semenova Sofija

Semjonova Ludmila

Sērmoliņa Laura

Silkāne Vineta

Sīpola Vēsma

Skane Aija

Skara Dana

Skara Krista

Skara Santa 

Skreitule-Pikše Inga

Skvorcova Olga (dz. Rudenko)

Smirnova Karīna

Sniķere Inese

Sokola-Nazarenko Marina

Sondora Evita

Sovere Līga

Stabingis Ansis Jurģis

Stabiņģis Mārtiņš Roberts

Stālmane Liene

Stikāne Eva

Stradiņa Inese

Strērniniece Liene

Strika Evija

Sutra Ilona

Ščogoļeva Natalja

Škapare Gunta

Šķupele Irina

Šperliņa Janeta

Šteinberga Zanda

Štokmane Ieva

T

Tamsone Liliāna

Tarasova Tatjana

Teivāne Ginta

Teriņa Lāsma

Tiļļa-Zirne Zinta

Toniga Inga

Tože Anita

Trainovska Baiba

Treilība Anete

Treiliha Simona

Truhana Ksenija

Tumanovs Ņikita

U

Ukstiņa Aiga

Upeniece Iveta

Upīte-Ozoliņa Aija

Upmane Anda

Užule Kristīne

V

Valtere Solvita

Valters Miks

Vanaga Iveta

Vanags Edmunds

Varlamova Inese

Vasiļevska-Nesbita Inese

Vasiļjeva Madara

Veitnere Ilze  

Vēja Amanda

Vicinska Liene

Vilcāne-Ontensone Zane

Vinogradova Olga

Vintere Jekaterina

Visocka Daiga

Vītola Iveta

Voitkāne Sarmīte

Vucāne Santa

Z

Zadināne Daiga

Zagorska Agnese

Zalva Aiga

Zaremba Artūrs

Zariņa Elīna Jeļena

Zariņa Viktorija

Zaslavska Svetlana

Zomerfelde Gita

Zuitiņš Juris

Zvilna Maija

Žukova Zita