Latvijas Klīnisko psihologu asociācijā (KPA) ir apvienojušies psihologi, kuri strādā klīniskās psiholoģijas jomā.

LKPA mērķi ir:

  •  sabiedrības veselības veicināšana un sociālās aprūpes pilnveidošana,
  • klīniskās psiholoģijas kā zinātnes un prakses attīstība Latvijā,
  • klīnisko psihologu sniegtās palīdzības iedzīvotājiem kvalitātes sekmēšana,
  • Latvijas klīnisko psihologu profesionālo un ekonomisko interešu aizstāvība.LKPA galvenās aktivitātes:

  • Iesaistās psihologa likuma izstrādāšanā,
  • Izstrādā vadlīnijas psihologu profesionālās darbības veicināšanai,
  • Organizē konferences un seminārus biedriem un iedzīvotājiem,
  • Sadarbojas ar citām nevalstiskām organizācijām