Latvijas Klīnisko psihologu asociācijā ir apvienojušies psihologi, kuri strādā klīniskās psiholoģijas jomā.


LKPA mērķi:

  • Sabiedrības veselības veicināšana un sociāli psiholoģiskā atbalsta veicināšana,
  • Klīniskās psiholoģijas kā zinātnes un prakses attīstība Latvijā,
  • Klīnisko psihologu sniegtās palīdzības iedzīvotājiem kvalitātes sekmēšana,
  • Latvijas klīnisko psihologu profesionālo un ekonomisko interešu aizstāvība.


LKPA galvenās aktivitātes:

  • Iesaistīšanās psihologu likuma izstrādāšanā,
  • Psihologu profesionālās darbības veicināšanas vadlīniju izstrāde,
  • Konferenču un semināru organizēšana biedriem un iedzīvotājiem,
  • Sadarbība ar citām nevalstiskām organizācijām.