SOKOLA - NAZARENKO  MARINA

Izglītība

  • Doktora grāda klīniskajā psiholoģijā iegūšanas procesā Latvijas Universitātē.
  • Profesionālais maģistra grāds klīniskajā psiholoģijā, iegūts Latvijas Universitātē.
  • Profesionālais bakalaura grāds psiholoģijā, iegūts Rīgas Stradiņa Universitātē.

Darba vieta

  • Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca (Ventspils)
  • Privātprakse

Galvenās darbības un interešu jomas

  • Konsultācijas bērniem un pieaugušajiem;
  • Psiholoģiskās izpētes bērniem un pieaugušajiem;
  • Atbalsta-izglītojošās grupas vecākiem;
  • Apmācības speciālistiem (vebināri, kursi);
  • Konsultācijas bakalaura un maģistra studiju studentiem par statistikas metodēm.

E-pasts: marina.sokola.nazarenko@gmail.com

Tālrunis: 29823410